Kontakt

Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o.

ul. Towarowa 2D

08-530 Dęblin

tel. 81 883 36 25, fax 81 880 18 51

mzgk@mzgk.pl