Fotogaleria - modernizacja sieci wodociągowych rozdzielczych wraz z przyłączami wodociągowymi i budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami kanalizacyjnymi w os. Michalinów