Aktualności

 • Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków komunalnych w Dęblinie

  Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków komunalnych w Dęblinie

  Data dodania: 18-02-2020 r.

  Prace budowlane związane z przebudową i rozbudową oczyszczalni ścieków w Dęblinie weszły już w ostatnią fazę realizacji.

 • Modernizacja sieci wodociągowych i budowa kanalizacji w os. Michalinów

  Modernizacja sieci wodociągowych i budowa kanalizacji w os. Michalinów

  Data dodania: 18-02-2020 r.

  Rozpoczęły się prace przy ostatnich dwóch zadaniach realizowanych w ramach projektu pn. „Modernizacja i rozbudowa systemu odprowadzania ścieków oraz zaopatrzenia w wodę na terenie aglomeracji Dęblin – etap II”

 • Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków komunalnych w Dęblinie

  Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków komunalnych w Dęblinie

  Data dodania: 10-10-2019 r.

  Nadal trwają prace budowlane nad przebudową i rozbudową oczyszczalni ścieków w Dęblinie – inwestycją budowlaną realizowaną w ramach projektu pn. „Modernizacja i rozbudowa systemu odprowadzania ścieków oraz zaopatrzenia w wodę na terenie aglomeracji Dęblin – etap II”

 • Spotkanie informacyjne na osiedlu Michalinów

  Spotkanie informacyjne na osiedlu Michalinów

  Data dodania: 06-09-2019 r.

  W czwartek 5 września 2019 br. w świetlicy środowiskowej odbyło się spotkanie informacyjne z mieszkańcami osiedla Michalinów dotyczące rozpoczynających się robót budowlanych związanych z budową kanalizacji sanitarnej oraz modernizacją sieci wodociągowych rozdzielczych w tym osiedlu.

 • Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków komunalnych w Dęblinie

  Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków komunalnych w Dęblinie

  Data dodania: 16-05-2019 r.

  W dalszym ciągu trwają zaawansowane prace nad przebudową i rozbudową oczyszczalni ścieków w Dęblinie

 • Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w osiedlu Rycice zakończona

  Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w osiedlu Rycice zakończona

  Data dodania: 15-05-2019 r.

  Zgodnie z umową Wykonawca – konsorcjum firm: DIM CONSTRUCTION Sp. z o. o. (Lider) i IDS-BUD S.A. (Partner) – zgłosił w dniu 30 kwietnia 2019 r. gotowość odbioru końcowego robót związanych z budową sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami kanalizacyjnymi w osiedlu Rycice w Dęblinie

 • Podpisano umowę na modernizację sieci wodociągowych i budowę sieci kanalizacji sanitarnej w osiedlu Michalinów

  Podpisano umowę na modernizację sieci wodociągowych i budowę sieci kanalizacji sanitarnej w osiedlu Michalinów

  Data dodania: 30-04-2019 r.

  Podpisano umowę na modernizację sieci wodociągowych rozdzielczych wraz z przyłączami wodociągowymi i budowę sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami kanalizacyjnymi w osiedlu Michalinów w Dęblinie

 • Przetarg na modernizację sieci wodociągowych rozdzielczych wraz z przyłączami wodociągowymi i budowę sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami kanalizacyjnymi w osiedlu Michalinów w Dęblinie

  Przetarg na modernizację sieci wodociągowych rozdzielczych wraz z przyłączami wodociągowymi i budowę sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami kanalizacyjnymi w osiedlu Michalinów w Dęblinie

  Data dodania: 22-10-2018 r.

  Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. z siedzibą w Dęblinie ogłasza przetarg na Modernizację sieci wodociągowych...

 • Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków komunalnych w Dęblinie

  Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków komunalnych w Dęblinie

  Data dodania: 22-10-2018 r.

  Trwają prace nad przebudową i rozbudową oczyszczalni ścieków w Dęblinie...

 • Artykuł Twój Głos

  Artykuł Twój Głos "60 milionów złotych poszło w ścieki"

  Data dodania: 23-08-2018 r.

  Zapraszamy do przeczytania artykułu "60 milionów złotych poszło w ścieki" opublikowanego 14 sierpnia 2018 r. w tygodniku "Twój Głos"

 • Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków komunalnych w Dęblinie

  Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków komunalnych w Dęblinie

  Data dodania: 10-08-2018 r.

  W lipcu bieżącego roku rozpoczęły się prace nad przebudową i rozbudową oczyszczalni ścieków w Dęblinie.

 • Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w osiedlu Rycice

  Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w osiedlu Rycice

  Data dodania: 02-08-2018 r.

  Trwają prace przy budowie sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami kanalizacyjnymi w osiedlu Rycice w Dęblinie w ramach realizacji projektu pn. „Modernizacja i rozbudowa ...

 • Spotkanie informacyjne na osiedlu Rycice

  Spotkanie informacyjne na osiedlu Rycice

  Data dodania: 29-05-2018 r.

  W środę 16 maja 2018 roku w świetlicy środowiskowej odbyło się spotkanie informacyjne z Zarządem Osiedla Rycice i Zarządem Wspólnoty Gruntowej dzielnicy Rycice, a 23 maja z mieszkańcami tego osiedla.

 • Podpisano umowę na przebudowę i rozbudowę oczyszczalni ścieków komunalnych

  Podpisano umowę na przebudowę i rozbudowę oczyszczalni ścieków komunalnych

  Data dodania: 08-05-2018 r.

  Dnia 8 maja 2018 roku w siedzibie MZGK Sp. z o. o. została podpisana kolejna umowa na roboty budowlane ...

 • Podpisano umowę na budowę sieci kanalizacji sanitarnej w osiedlu Rycice

  Podpisano umowę na budowę sieci kanalizacji sanitarnej w osiedlu Rycice

  Data dodania: 13-03-2018 r.

  Konsorcjum firm: DIM CONSTRUCTION Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie ul. Grzybowska 87 (Lider) i IDS-BUD S.A.

 • Podpisano umowę na usługę nadzoru inwestorskiego

  Podpisano umowę na usługę nadzoru inwestorskiego

  Data dodania: 14-02-2018 r.

  14 lutego 2018 roku w siedzibie MZGK Sp. z o. o. podpisano umowę na usługę nadzoru inwestorskiego

 • Podpisano umowę na usługę nadzoru inwestorskiego

  Podpisano umowę na usługę nadzoru inwestorskiego

  Data dodania: 28-12-2017 r.

  Firma ZDI Sp. z o. o. z siedzibą w Zamościu ul. Jana Kiepury 6 będzie pełnić funkcję inspektora nadzoru inwestorskiego w branży konstrukcyjno - budowlanej, sanitarnej, elektrycznej i AKPiA oraz drogowej nad zadaniem: Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków komunalnych w Dęblinie w ramach realizacji projektu pn. „Modernizacja i rozbudowa systemu odprowadzania ścieków oraz zaopatrzenia w wodę na terenie aglomeracji Dęblin – etap II”

 • Przetarg na usługę nadzoru inwestorskiego

  Przetarg na usługę nadzoru inwestorskiego

  Data dodania: 27-11-2017 r.

  Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. z siedzibą w Dęblinie ogłasza przetarg na Usługę Nadzoru Inwestorskiego

 • Przetarg na usługę nadzoru inwestorskiego

  Przetarg na usługę nadzoru inwestorskiego

  Data dodania: 20-11-2017 r.

  Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. z siedzibą w Dęblinie ogłasza przetarg na Usługę Nadzoru Inwestorskiego nad zadaniem: Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków komunalnych w Dęblinie w ramach realizacji projektu pn. „Modernizacja i rozbudowa systemu odprowadzania ścieków oraz zaopatrzenia w wodę na terenie aglomeracji Dęblin – etap II”

 • Przetarg na budowę sieci kanalizacji sanitarnej w osiedlu Rycice

  Przetarg na budowę sieci kanalizacji sanitarnej w osiedlu Rycice

  Data dodania: 28-10-2017 r.

  Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. z siedzibą w Dęblinie ogłasza przetarg na Budowę sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami kanalizacyjnymi w osiedlu Rycice w Dęblinie

 • Przetarg na przebudowę i rozbudowę oczyszczalni ścieków komunalnych

  Przetarg na przebudowę i rozbudowę oczyszczalni ścieków komunalnych

  Data dodania: 22-10-2017 r.

  Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. z siedzibą w Dęblinie ogłasza przetarg na budowę i rozbudowę oczyszczalni ścieków komunalnych w Dęblinie

 • Podpisanie umowy z NFOŚiGW w Warszawie

  Podpisanie umowy z NFOŚiGW w Warszawie

  Data dodania: 02-10-2017 r.

  Projekt „Modernizacja i rozbudowa systemu odprowadzania ścieków oraz zaopatrzenia w wodę na terenie aglomeracji Dęblin”, realizowany jest przez.