Partners

Modernizacja i rozbudowa systemu odprowadzania ścieków oraz zaopatrzenia w wodę na terenie aglomeracji Dęblin - etap II

O projekcie

Projekt pn:

„Modernizacja i rozbudowa systemu odprowadzania ścieków oraz zaopatrzenia w wodę na terenie aglomeracji Dęblin – etap II”

 

Inwestycja współfinansowana przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020

 

Lata realizacji projektu 2016-2021

 

Zgłoszeń potencjalnych nieprawidłowości podczas realizacji projektu pn. ”Modernizacja i rozbudowa systemu odprowadzania ścieków oraz zaopatrzenia w wodę na terenie aglomeracji Dęblin - etap II”, w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020, Oś Priorytetowa II Ochrona Środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu, Działanie 2.3 Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach, Typ projektów 2.3.1 Projekty dotyczące gospodarki wodno – ściekowej, realizowane w aglomeracjach o wielkości co najmniej 10.000 RLM, realizowany przez Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Dęblinie, można dokonywać pod adresem:

http://www.nfosigw.gov.pl/zglos-nieprawidlowosc/

Image

Aktualności

 • Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków komunalnych w Dęblinie

  Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków komunalnych w Dęblinie

  Data dodania: 16-05-2019 r.

  W dalszym ciągu trwają zaawansowane prace nad przebudową i rozbudową oczyszczalni ścieków w Dęblinie

 • Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w osiedlu Rycice zakończona

  Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w osiedlu Rycice zakończona

  Data dodania: 15-05-2019 r.

  Zgodnie z umową Wykonawca – konsorcjum firm: DIM CONSTRUCTION Sp. z o. o. (Lider) i IDS-BUD S.A. (Partner) – zgłosił w dniu 30 kwietnia 2019 r. gotowość odbioru końcowego robót związanych z budową sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami kanalizacyjnymi w osiedlu Rycice w Dęblinie

 • Podpisano umowę na modernizację sieci wodociągowych i budowę sieci kanalizacji sanitarnej w osiedlu Michalinów

  Podpisano umowę na modernizację sieci wodociągowych i budowę sieci kanalizacji sanitarnej w osiedlu Michalinów

  Data dodania: 30-04-2019 r.

  Podpisano umowę na modernizację sieci wodociągowych rozdzielczych wraz z przyłączami wodociągowymi i budowę sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami kanalizacyjnymi w osiedlu Michalinów w Dęblinie