Partners

Modernizacja i rozbudowa systemu odprowadzania ścieków oraz zaopatrzenia w wodę na terenie aglomeracji Dęblin - etap II

O projekcie

Projekt pn:

„Modernizacja i rozbudowa systemu odprowadzania ścieków oraz zaopatrzenia w wodę na terenie aglomeracji Dęblin – etap II”

 

Inwestycja współfinansowana przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020

 

Lata realizacji projektu 2016-2021

 

Zgłoszeń potencjalnych nieprawidłowości podczas realizacji projektu pn. ”Modernizacja i rozbudowa systemu odprowadzania ścieków oraz zaopatrzenia w wodę na terenie aglomeracji Dęblin - etap II”, w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020, Oś Priorytetowa II Ochrona Środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu, Działanie 2.3 Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach, Typ projektów 2.3.1 Projekty dotyczące gospodarki wodno – ściekowej, realizowane w aglomeracjach o wielkości co najmniej 10.000 RLM, realizowany przez Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Dęblinie, można dokonywać pod adresem:

http://www.nfosigw.gov.pl/zglos-nieprawidlowosc/

Image

Aktualności

 • Modernizacja sieci wodociągowych i budowa kanalizacji w os. Michalinów

  Modernizacja sieci wodociągowych i budowa kanalizacji w os. Michalinów

  Data dodania: 20-11-2020 r.

  W dalszym ciągu trwają prace przy budowie sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej. Obecnie roboty wykonywane są w ulicy Kwiatowej.

 • Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków komunalnych

  Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków komunalnych

  Data dodania: 20-11-2020 r.

  Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. zakończył realizację największego zadania inwestycyjnego polegającego na przebudowie i rozbudowie oczyszczalni ścieków.

 • Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków komunalnych

  Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków komunalnych

  Data dodania: 04-09-2020 r.

  Dnia 25 sierpnia 2020 roku Wykonawca – INSTAL WARSZAWA S.A zgłosił gotowość odbioru końcowego robót związanych z przebudową i rozbudową oczyszczalni ścieków komunalnych w Dęblinie w ramach realizacji projektu