Partners

Modernizacja i rozbudowa systemu odprowadzania ścieków oraz zaopatrzenia w wodę na terenie aglomeracji Dęblin - etap II

O projekcie

Projekt pn:

„Modernizacja i rozbudowa systemu odprowadzania ścieków oraz zaopatrzenia w wodę na terenie aglomeracji Dęblin – etap II”

 

Inwestycja współfinansowana przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020

 

Lata realizacji projektu 2016-2021

 

Zgłoszeń potencjalnych nieprawidłowości podczas realizacji projektu pn. ”Modernizacja i rozbudowa systemu odprowadzania ścieków oraz zaopatrzenia w wodę na terenie aglomeracji Dęblin - etap II”, w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020, Oś Priorytetowa II Ochrona Środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu, Działanie 2.3 Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach, Typ projektów 2.3.1 Projekty dotyczące gospodarki wodno – ściekowej, realizowane w aglomeracjach o wielkości co najmniej 10.000 RLM, realizowany przez Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Dęblinie, można dokonywać pod adresem:

http://www.nfosigw.gov.pl/zglos-nieprawidlowosc/

Image

Aktualności

 • Przetarg na modernizację sieci wodociągowych rozdzielczych wraz z przyłączami wodociągowymi i budowę sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami kanalizacyjnymi w osiedlu Michalinów w Dęblinie

  Przetarg na modernizację sieci wodociągowych rozdzielczych wraz z przyłączami wodociągowymi i budowę sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami kanalizacyjnymi w osiedlu Michalinów w Dęblinie

  Data dodania: 22-10-2018 r.

  Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. z siedzibą w Dęblinie ogłasza przetarg na Modernizację sieci wodociągowych...

 • Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków komunalnych w Dęblinie

  Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków komunalnych w Dęblinie

  Data dodania: 22-10-2018 r.

  Trwają prace nad przebudową i rozbudową oczyszczalni ścieków w Dęblinie...

 • Artykuł Twój Głos

  Artykuł Twój Głos "60 milionów złotych poszło w ścieki"

  Data dodania: 23-08-2018 r.

  Zapraszamy do przeczytania artykułu "60 milionów złotych poszło w ścieki" opublikowanego 14 sierpnia 2018 r. w tygodniku "Twój Głos"